język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Akcje na giełdzie

Nazwa: NORTCOAST
Skrót: NCT

Rynek notowań: podstawowy ​
Przynależność do sektora branżowego: artykuły spożywcze i szybkozbywalne                                                                               Data przystąpienia do Programu Wspierania Płynności: 30.06.2011 r.

Pełna nazwa: NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA 
Adres: UL. 3 MAJA 8 05-800 PRUSZKÓW
Województwo: mazowieckie
Prezes Zarządu: Olivier Savary 
Numer telefonu: (22) 738-31-50
Numer faks: (22) 203-40-03
Strona internetowa: www.northcoast.com.pl
E-mail: biuro|northcoast.com.pl| |biuro|northcoast.com.p

Marki
Facebook Instagram