język polski język angielski
Northcoast

Akcje na giełdzie

Nazwa: NORTCOAST
Skrót: NCT

Rynek notowań: podstawowy
Przynależność do sektora branżowego: artykuły spożywcze i szybkozbywalne
Data przystąpienia do Programu Wspierania Płynności: 30.06.2011 r.

Nazwa pełna: NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA
Adres siedziby: UL. 3 MAJA 8 05-800 PRUSZKÓW
Województwo: mazowieckie
Prezes Zarządu: Luigi Del Monaco
Numer telefonu: (22) 738-31-50
Numer faksu: (22) 203-40-03
Strona www: www.northcoast.com.pl
E-mail: biuro|northcoast.com.pl| |biuro|northcoast.com.p

Marki