język polski język angielski

Zarząd firmy

Zarząd North Coast składa się z następujących osób:

 

Olivier Savary
Prezes Zarządu North Coast

Hervé Bouchet
Członek Zarządu North Coast

Maciej Stróżyk
Członek Zarządu North Coast

Rada Nadzorcza North Coast składa się z następujących osób:

Marki
Facebook Instagram