język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Oferta publiczna akcji

3 marca 2006 roku, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła prospekt emisyjny North Coast S.A.

16 marca 2006 roku North Coast S.A. opublikował prospekt emisyjny. Publiczna oferta akcji North Coast odbyła się od 29 do 31 marca 2006 r.. Oferta objęła 15 mln akcji dwóch serii: Serii C - 7 mln akcji oferowanych przez Spółkę w ramach Subskrypcji oraz Serii B - do 8 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych Akcjonariuszy.

Spółka planowała pozyskać z emisji akcji serii C (po odliczeniu kosztów) około 23 mln zł.
Oferta została podzielona na dwie transze: w Transzy Indywidualnej oferowanych było 3.000.000 akcji, w Transzy Instytucjonalnej zaś 12.000.000 akcji.

Publiczna oferta została przeprowadzona w następujących terminach:

  • 27 marca 2006 początek book buildingu
  • 28 marca 2006, godzina 15.00 koniec book buildingu
  • 29 marca 2006 rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy

Instytucjonalnej i Indywidualnej
31 marca 2006 zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Indywidualnej
7 kwietnia 2006 zamknięcie Publicznej Oferty i przydział Akcji Oferowanych

Wszystkie oferowane akcje, czyli 15 mln sztuk zostały przydzielone. W transzy indywidualnej stopa redukcji wyniosła 83,75 proc. Zgodnie z wcześniejszymi propozycjami, 12 mln akcji spółki przydzielonych zostało w transzy instytucjonalnej, a pozostałe 3 mln akcji w transzy indywidualnej.

Debiut akcji North Coast S.A. na GPW w Warszawie odbył się w dniu 10 kwietnia 2006 r.

Marki
Facebook Instagram