język polski język angielski
Northcoast

Raporty

Raport bieżący 20 / 2019

28.08.2019
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Czytaj więcej

Raport bieżący 19 / 2019

27.06.2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 r.
Czytaj więcej

Raport bieżący 18 / 2019

26.06.2019
Informacja na temat dywidendy
Czytaj więcej

Raport bieżący 17 / 2019

26.06.2019
Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia
Czytaj więcej

Raport bieżący 16 / 2019

18.06.2019
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
Czytaj więcej

Raport bieżący 15 / 2019

31.05.2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Czytaj więcej

Raport bieżący 14 / 2019

30.05.2019
Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego w zakresie informacji o stosowaniu ładu korporacyjnego
Czytaj więcej

Raport bieżący 13 / 2019

30.05.2019
Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną
Czytaj więcej
Marki