język polski język angielski
Northcoast

Raporty

Raport bieżący 15 / 2020

01.04.2020
Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia
Czytaj więcej

Raport bieżący 14 / 2020

31.03.2020
Informacja o nieodbyciu się NZA i niepodjęciu uchwał
Czytaj więcej

Raport bieżący 13 / 2020

30.03.2020
Odwołanie Nadwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy North Coast S.A.
Czytaj więcej

Raport bieżący 12 / 2020

27.03.2020
Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji North Coast S.A.
Czytaj więcej

Raport bieżący 11 / 2020

27.03.2020
Informacja o zawarciu porozumienia akcjonariuszy w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt. 6 ustawy o ofercie
Czytaj więcej

Raport bieżący 10 / 2020

26.03.2020
Otrzymanie zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu spółki North Coast S.A
Czytaj więcej

Raport bieżący 9 / 2020

20.03.2020
Wpływ pandemii koronawirusa (Covid-19) na sytuację Emitenta
Czytaj więcej

Raport bieżący 8 / 2020

12.03.2020
Korekta raportu bieżącego numer 8/2020 z dnia 11 marca 2020 r. - zaktualizowany projekt uchwał na NZW i formularz dot. wykonywania swoich praw głosu przez pełnomocnika
Czytaj więcej
Marki