język polski język angielski
Northcoast

Raporty

Raport bieżący 3 / 2020

Informacja o terminach raportów okresowych w 2020 r.
Czytaj więcej

Raport bieżący 2 / 2020

08.01.2020
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji i zmianie stanu posiadania
Czytaj więcej

Raport bieżący 1 / 2020

02.01.2020
Komunikat w sprawie realizacji sprzedaży całościowego pakietu akcji Spółki Nuova Castelli SPA
Czytaj więcej

Raport bieżący 21 / 2019

11.12.2019
Komunikat w sprawie sprzedaży całościowego pakietu akcji Spółki Nuova Castelli SPA - spełnienie się warunku zawieszającego
Czytaj więcej

Raport bieżący 20 / 2019

28.08.2019
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Czytaj więcej

Raport bieżący 19 / 2019

27.06.2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 r.
Czytaj więcej

Raport bieżący 18 / 2019

26.06.2019
Informacja na temat dywidendy
Czytaj więcej

Raport bieżący 17 / 2019

26.06.2019
Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia
Czytaj więcej
Marki