język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raporty

Raport bieżący 46 / 2020

22.12.2020
Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwały nr 7/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019
Czytaj więcej

Raport bieżący 45 / 2020

17.12.2020
Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji KNF w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Czytaj więcej

Raport bieżący 44 / 2020

26.11.2020
Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji NORTH COAST S.A.
Czytaj więcej

Raport bieżący 43 / 2020

16.11.2020
Informacja o sprostowaniu treści protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
Czytaj więcej

Raport bieżący 42 / 2020

16.11.2020
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Czytaj więcej

Raport bieżący 41 / 2020

10.11.2020
Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji NORTH COAST S.A.
Czytaj więcej

Raport bieżący 40 / 2020

28.10.2020
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki North Coast S.A. w dniu 28 października 2020 r.
Czytaj więcej

Raport bieżący 39 / 2020

20.10.2020
Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji NORTH COAST S.A.
Czytaj więcej
Marki
Facebook Instagram