język polski język angielski
Northcoast

Raporty

Raport bieżący 9 / 2019

Zgoda Rady Nadzorczej na realizację transakcji dotyczącej nabycia udziałów Latteria - Tinis Sp. z o.o.
Czytaj więcej

Raport bieżący 8 / 2019

Powiadomienie o transakcji otrzymane od członka Rady Nadzorczej
Czytaj więcej

Raport bieżący 7 / 2019

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Czytaj więcej

Raport bieżący 6 / 2019

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Czytaj więcej

Raport bieżący 5 / 2019

Negocjacje z ALIVAL w sprawie nabycia przez Emitenta całości udziałów spółki zależnej Latteria - Tinis Sp. z o.o.
Czytaj więcej

Raport bieżący 4 / 2019

Informacja o zmianie terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2019
Czytaj więcej

Raport bieżący 3 / 2019

Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki zależnej
Czytaj więcej

Raport bieżący 2 / 2019

Rozpoczęcie negocjacji z ALIVAL w sprawie nabycia przez Emitenta całości udziałów spółki zależnej Latteria - Tinis Sp. z o.o.
Czytaj więcej
Marki