język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Bieżące

Raport bieżący 25 / 2020

30.06.2020
Zmiana podmiotu pełniącego funkcję animatora emitenta NORTH COAST S.A.
Czytaj więcej

Raport bieżący 24 / 2020

22.06.2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2020 r.
Czytaj więcej

Raport bieżący 23 / 2020

18.06.2020
Zmiany w Zarządzie Spółki
Czytaj więcej

Raport bieżący 22 / 2020

18.06.2020
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 18 czerwca 2020 r.
Czytaj więcej

Raport bieżący 21 / 2020

17.06.2020
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku
Czytaj więcej

Raport bieżący 20 / 2020

16.06.2020
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Czytaj więcej

Raport bieżący 19 / 2020

15.06.2020
Otrzymanie zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu spółki North Coast S.A.
Czytaj więcej

Raport bieżący 18 / 2020

26.05.2020
Uzupełnienie do raportu bieżącego numer 17/2020
Czytaj więcej
Marki
Facebook Instagram