język polski język angielski
Northcoast

Bieżące

Raport bieżący 16 / 2019

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
Czytaj więcej

Raport bieżący 15 / 2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Czytaj więcej

Raport bieżący 14 / 2019

Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego w zakresie informacji o stosowaniu ładu korporacyjnego
Czytaj więcej

Raport bieżący 13 / 2019

Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną
Czytaj więcej

Raport bieżący 11 / 2019

Komunikat w sprawie sprzedaży całościowego pakietu akcji Spółki Nuova Castelli SPA
Czytaj więcej

Raport bieżący 10 / 2019

Realizacja transakcji dotyczącej nabycia przez Emitenta całości udziałów spółki zależnej Latteria -Tinis Sp. z o.o.
Czytaj więcej

Raport bieżący 9 / 2019

Zgoda Rady Nadzorczej na realizację transakcji dotyczącej nabycia udziałów Latteria - Tinis Sp. z o.o.
Czytaj więcej
Marki