język polski język angielski
Northcoast

Bieżące

Raport bieżący 3 / 2019

Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki zależnej
Czytaj więcej

Raport bieżący 2 / 2019

Rozpoczęcie negocjacji z ALIVAL w sprawie nabycia przez Emitenta całości udziałów spółki zależnej Latteria - Tinis Sp. z o.o.
Czytaj więcej

Raport bieżący 1 / 2019

Zarząd North Coast S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2019 roku.
Czytaj więcej

Raport bieżący 11 / 2018

30.08.2018
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Czytaj więcej

Raport bieżący 10 / 2018

30.08.2018
Powołanie Komitetu Audytu
Czytaj więcej

Raport bieżący 9 / 2018

22.06.2018
Decyzja WZA spółki North Coast S.A. o wypłacie dywidendy za 2017 rok.
Czytaj więcej

Raport bieżący 8 / 2018

22.06.2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym. Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2018 r.
Czytaj więcej

Raport bieżący 7 / 2018

22.06.2018
Powołanie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Czytaj więcej
Marki