język polski język angielski
Northcoast

Bieżące

Raport bieżący 19 / 2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 r.
Czytaj więcej

Raport bieżący 18 / 2019

Informacja na temat dywidendy
Czytaj więcej

Raport bieżący 17 / 2019

Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia
Czytaj więcej

Raport bieżący 16 / 2019

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
Czytaj więcej

Raport bieżący 15 / 2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Czytaj więcej

Raport bieżący 14 / 2019

Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego w zakresie informacji o stosowaniu ładu korporacyjnego
Czytaj więcej

Raport bieżący 13 / 2019

Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną
Czytaj więcej
Marki