język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Ład korporacyjny

Oświadczenia Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego

Zgodnie z Rozdz. II pkt. 1 ppkt 2a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, informujemy, że udział kobiet i mężczyzn zasiadających w Zarządzie i Radzie Nadzorczej North Coast S.A. przedstawiał się następująco:

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2017 rokuRaport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2016 rokuRaport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2015 rokuRaport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2013 rokuRaport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2011 rokuRaport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 rokuRaport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2009 rokuRaport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2016prawozdanie Rady Nadzorczej 2015

Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Z działalności Rady Nadzorczej North Coast S.A. , w okresie od 27 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. oraz ocena sytuacji finansowej Spółki w roku obrachunkowym 2013
Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Z działalności Rady Nadzorczej North Coast S.A. , w okresie od 29 czerwca 2012 r. do 27 czerwca 2013 r. oraz ocena sytuacji finansowej Spółki w rokun obrachunkowym 2012.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Z działalności Rady Nadzorczej North Coast S.A. , w okresie od 29 czerwca 2011 r. do 29 czerwca 2012 r. oraz ocena sytuacji finansowej Spółki w roku obracunkowum 2011

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 rok

raport EBI 1/2011 24.06.2011

 

 

Marki
Facebook Instagram