język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Kalendarium

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 r. - 30 marca 2018 r.

Skonsolidowany raport za I kw. 2018 r. - 15 maja 2018 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I połowę 2018 r. - 31 sierpnia 2018 r.

Skonsolidowany raport za III kw. 2018 r. - 15 listopada 2018 r.

Marki
Facebook Instagram