język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Podst. wsk. finansowe

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 0,40% -1,50% -1,8% -2,98% -0,57% 2,99%
Wskaźnik płynności bieżącej (majątek bieżący/zobowiązania krótkoterminowe 0,76 0,83 0,60 0,76 0,81 0,92
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 67,60% 70,8% 66,2% 71% 74% 66%
Wskaźnik rentowności na aktywach (zysk netto/aktywa ogółem) 0,50% -2,20% -3,20% -4,63% -1,71% 3,72%
Marki
Facebook Instagram