język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Current reports

Raport bieżący 5 / 2018

28.05.2018
Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną.
Read more

Raport bieżący 4 / 2018

28.05.2018
Aneks do umowy kredytowej.
Read more

Raport bieżący 3 / 2018

25.05.2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Read more

Raport bieżący 2 / 2018

21.03.2018
Rejestracja zmiany Statutu Spółki.
Read more

Raport bieżący 1 / 2018

25.01.2018
Informacja o terminach raportów okresowych w 2018 r.
Read more

Raport bieżący 34 / 2017

30.11.2017
Sprzeciwy zgłoszone podczas walnego zgromadzenia.
Read more

Raport bieżący 33 / 2017

30.11.2017
Powołanie osób zarządzających i nadzorujących.
Read more

Raport bieżący 32 / 2017

30.11.2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 listopada 2017 r.
Read more
Brands
Facebook Instagram