język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Current reports

Raport bieżący 12 / 2016

23.06.2016
Powołanie osoby nadzorującej
Read more

Raport bieżący 11 / 2016

23.06.2016
Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia
Read more

Raport bieżący 10 / 2016

16.06.2016
Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta
Read more

Raport bieżacy 9 / 2016

25.05.2016
Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
Read more

Raport bieżący 8 / 2016

13.05.2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Read more

Raport bieżący 7 / 2016

13.05.2016
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej North Coast S.A.
Read more

Raport bieżący 6 / 2016

10.05.2016
Korekta raportu rocznego
Read more

Raport bieżący 5 / 2016

29.04.2016
Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta
Read more
Brands
Facebook Instagram