język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Current reports

Raport bieżący 20 / 2016

16.09.2016
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
Read more

Raport bieżący 19 / 2016

06.09.2016
Wpis hipoteki w księdze wieczystej
Read more

Raport bieżący 18 / 2016

06.09.2016
Dokonanie wpisu hipoteki w księdze wieczystej
Read more

Raport bieżący 17 / 2016

06.07.2016
Umowa potrącenia wzajemnych wierzytelności
Read more

Raport bieżący 16 / 2016

29.06.2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 r.
Read more

Raport bieżący 15 / 2016

28.06.2016
Informacja o zawarciu aneksu do porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu oraz zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Read more

Raport bieżący 14 / 2016

28.06.2016
Udzielenie przez Emitenta poręczenia kredytu
Read more

Raport bieżący 13 / 2016

28.06.2016
Aneksy do umów kredytowych
Read more
Brands
Facebook Instagram