język angielski język polski
Northcoast

Current reports

Raport bieżący 12 / 2017

21.06.2017
Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną.
Read more

Raport bieżący 11 / 2017

21.06.2017
Aneks do umowy kredytowej.
Read more

Raport bieżący 10 / 2017

19.06.2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 r.
Read more

Raport bieżący 9 / 2017

19.06.2017
Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia.
Read more

Raport bieżący 8 / 2017

05.06.2017
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji.
Read more

Raport bieżący 7 / 2017

31.05.2017
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji.
Read more

Raport bieżący 6 / 2017

29.05.2017
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki zależnej.
Read more

Raport bieżący 5 / 2017

24.05.2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Read more
Brands