język angielski język polski
Northcoast

Current reports

Raport bieżący 1 / 2018

25.01.2018
Informacja o terminach raportów okresowych w 2018 r.
Read more

Raport bieżący 34 / 2017

30.11.2017
Sprzeciwy zgłoszone podczas walnego zgromadzenia.
Read more

Raport bieżący 33 / 2017

30.11.2017
Powołanie osób zarządzających i nadzorujących.
Read more

Raport bieżący 32 / 2017

30.11.2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 listopada 2017 r.
Read more

Raport bieżący 31 / 2017

30.11.2017
Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia.
Read more

Raport bieżący 30 / 2017

27.11.2017
Kandydaci do Zarządu North Coast S.A.
Read more

Raport bieżący 29 / 2017

24.11.2017
Powzięcie informacji o rezygnacji osób zarządzających.
Read more

Raport bieżący 28 / 2017

21.11.2017
Spadek zamówień handlowych w Latteria Tinis Sp. z o.o.
Read more
Brands