język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Current reports

Raport bieżący 9 / 2020

20.03.2020
Wpływ pandemii koronawirusa (Covid-19) na sytuację Emitenta
Read more

Raport bieżący 8 / 2020

12.03.2020
Korekta raportu bieżącego numer 8/2020 z dnia 11 marca 2020 r. - zaktualizowany projekt uchwał na NZW i formularz dot. wykonywania swoich praw głosu przez pełnomocnika
Read more

Raport bieżący 8 / 2020

11.03.2020
Zaktualizowany projekt uchwał na NZW i formularz dot. wykonywania swoich praw głosu przez pełnomocnika
Read more

Raport bieżący 7 / 2020

10.03.2020
Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Read more

Raport bieżący 6 / 2020

04.03.2020
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Read more

Raport bieżący 5 / 2020

04.03.2020
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
Read more

Raport bieżący 4 / 2020

03.03.2020
Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki North Coast S.A.
Read more

Raport bieżący 3 / 2020

24.01.2020
Informacja o terminach raportów okresowych w 2020 r.
Read more
Brands
Facebook Instagram