język angielski język polski
Northcoast

Current reports

Raport bieżący 9 / 2018

22.06.2018
Decyzja WZA spółki North Coast S.A. o wypłacie dywidendy za 2017 rok.
Read more

Raport bieżący 8 / 2018

22.06.2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym. Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2018 r.
Read more

Raport bieżący 7 / 2018

22.06.2018
Powołanie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Read more

Raport bieżący 6 / 2018

22.06.2018
Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia.
Read more

Raport bieżący 5 / 2018

28.05.2018
Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną.
Read more

Raport bieżący 4 / 2018

28.05.2018
Aneks do umowy kredytowej.
Read more

Raport bieżący 3 / 2018

25.05.2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Read more

Raport bieżący 2 / 2018

21.03.2018
Rejestracja zmiany Statutu Spółki.
Read more
Brands