język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Current reports

Raport bieżący 8 / 2016

13.05.2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Read more

Raport bieżący 7 / 2016

13.05.2016
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej North Coast S.A.
Read more

Raport bieżący 6 / 2016

10.05.2016
Korekta raportu rocznego
Read more

Raport bieżący 5 / 2016

29.04.2016
Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta
Read more

Raport bieżący 4 / 2016

21.04.2016
Aneks do umowy kredytowej
Read more

Raport bieżący 3 / 2016

11.03.2016
Aneks do umowy kredytowej
Read more

Raport bieżący 2 / 2016

29.01.2016
Informacja o terminach raportów okresowych w 2016 r.
Read more

Raport bieżący 1 / 2016

21.01.2016
Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta
Read more
Brands
Facebook Instagram