język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Corporate governance

Company’s statement on the compliance with the corporate governance

Pursuant to Chapter II point 1 (2) of Good Practices of Companies Listed on WSE, we hereby inform that the parity of women and men sitting on the Management Board and the Supervisory Board of North Coast S.A. had been as follows: 
Udział kobiet i mężczyzn zasiadających w Zarządzie i Radzie Nadzorczej North Coast S.A. 2012-2015 rokRaport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2017 rokuRaport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2016 rokuRaport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2015 rokuRaport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2013 rokuRaport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2011 rokuRaport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 rokuRaport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2009 rokuRaport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2016prawozdanie Rady Nadzorczej 2015

Management Board's report on the operations of the Company and the financial statements for the financial year 2015

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Operations of the North Coast SA Supervisory Board. , from June 27, 2013 to June 30, 2014 and the assessment of the Company's financial situation for the financial year 2013
Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Operations of the North Coast SA Supervisory Board. in the period from June 29, 2012 to June 27, 2013 and the assessment of the Company's financial situation in the financial year 2012.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Operations of the North Coast SA Supervisory Board. , from June 29, 2011 to June 29, 2012, and assessment of the Company's financial situation in the 2011 turnover year

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 rok

report EBI 1/2011 24.06.2011

 

 

Brands
Facebook Instagram