język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Władze firmy

Zarząd North Coast składa się z następujących osób:

Maciej Stróżyk - Prezes Zarządu North Coast

 

Marcin Załęski - Członek Zarządu North Coast

 

Olivier Savary - Członek Zarządu North Coast

 

 

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Zarządu dostępne są tutaj.

 

Rada Nadzorcza North Coast składa się z następujących osób:

 

Grzegorz Spuz -Szpos
Pan Grzegorz Spuz-Szpos jest magistrem-inżynierem, absolwentem Politechniki Lubelskiej. Po zdaniu w 2000 roku wymaganych egzaminów uzyskał brytyjski dyplom ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) i do chwili obecnej pozostaje członkiem tej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów. W 2006 roku uzyskał dyplom polskiego biegłego rewidenta. W latach 1995-1998 był pracownikiem naukowym Politechniki Lubelskiej. W 1998 roku pracował w Citibank Poland S.A. w departamencie sprzedaży ELC – małych i średnich polskich przedsiębiorstw. W latach 1998-2012 pracował w Ernst & Young Audit sp. z o.o. w tym w latach 2004-2012 na stanowiskach menedżera oraz starszego menedżera.
Od 2012 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego oraz finansowego głównie dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


Tommaso Cibrario
Pan Tommaso Cibrario posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Università Commerciale “L. Bocconi" w Milanie we Włoszech.
Od września 1995 roku do maja 1999 roku pracował jako starszy audytor w Arthur Andersen. Od maja 1999 roku do listopada 2000 roku pracował jako inspektor w Dole Italia S.p.a., włoskim oddziale amerykańskiej firmy Dole Food Company Ltd. zajmując się wdrożeniem i rozwojem narzędzi związanych z analizą finansową. Od listopada 2000 roku do lutego 2005 roku pracował jako kierownik do spraw księgowych w Comafrica S.p.a. zajmując się sprawami podatkowymi, budżetowymi, sprawozdawczością, analizą kosztów, wynagrodzeniami, kadrami oraz kredytami. Od lutego 2005 roku do września 2012 roku pracował jako dyrektor finansowy w Dole Italia S.p.a. zajmując się nadzorem nad sprawami finansowymi spółek z grupy Dole działających we Włoszech oraz spółek zależnych w Grecji. Od grudnia 2012 roku do chwili obecnej pracuje jako członek rady dyrektorów oraz dyrektor finansowy grupy kapitałowej w Nuova Castelli S.p.A. zajmując się nadzorowaniem nad przygotowaniem raportów finansowych i operacyjnych, sprawozdań finansowych, zarządzeniem działami: księgowości, IT, podatków i finansowym. Bierze udział w podejmowaniu kluczowych decyzji dla grupy kapitałowej, jako członek rady dyrektorów.

Michał Kurzyński

Michał Kurzyński ukończył Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji oraz jest radcą prawnym. W trakcie swojej kariery zawodowej, począwszy od 1994 r. w Dickinson, Wright, Moon, van Dusen and Freeman później w Baker McKenzie, Wierzbowski Eversheds oraz Chadbourne & Parke, przeszedł wszystkie szczeble kariery od praktykanta do partnera międzynarodowego, zanim utworzył wraz ze wspólnikami kancelarię KKLW. Główny zakres jego zainteresowań i praktyki zawodowej stanowią projekty z zakresu M&A oraz spraw korporacyjnych, a od kilku lat także projekty PPP. Zdobyte doświadczenie z powodzeniem wykorzystuje pracując dla polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców. W zakresie M&A oraz spraw korporacyjnych jego doświadczenie obejmuje projekty z zakresu nabycia i sprzedaży spółek/przedsiębiorstw (share/asset deals), zarządzanie zespołami prawników przeprowadzającymi badania prawne spółek i przedsiębiorstw (due dilligence), restrukturyzacja podmiotów gospodarczych i grup kapitałowych, optymalizacja struktur kapitałowych i holdingowych, łączenie, podział i przekształcenia spółek.


Michał Bartkowiak
Pan Michał Bartkowiak posiada 18 letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Od 2015 roku Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Grupie INEA, wcześniej Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Grupie Arctic Paper oraz Dyrektor Finansowy w Grupie Eurocash, członek rad nadzorczych spółek: Arctic Paper Kostrzyn S.A., Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A., Gardens-Software Sp. z o.o. Pan Michał Bartkowiak przez wiele lat był związany z branżą FMCG, farmaceutyczną, Pulp&Paper oraz informatyczną. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

 

Karol Maciej Szymański

Wieloletni współpracownik, Of Counsel, renomowanej warszawskiej kancelarii prawnej RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy – Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie. Wiceprezes Zarządu doradczej spółki RKKW – Business Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 9/2014). Doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach, a także w zakresie polityki informacyjnej spółek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na rynku zorganizowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Konsultuje problemy prawne związane z bieżącym funkcjonowaniem spółek kapitałowych, organizacją wewnętrzną holdingów, a także wielowątkowymi sporami korporacyjnymi. Autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego. Wykładowca podczas licznych konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu. Doświadczenie w nadzorze korporacyjnym zdobył jako członek rad nadzorczych spółek działających w różnych sektorach, w tym publicznych. Aktualnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu spółki Emperia Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, a także Członka Rady Nadzorczej (delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych) oraz Komitetu Audytu spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie.

Marki
Facebook Instagram