język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Informacja o ZWZA w dniu 18.06.2020 r.

22.05.2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki


Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd Spółki NORTH COAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 18 czerwca 2020 roku, o godzinie 14:00 w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 180, budynek Kopernik Office Buildings A.

W załączeniu Zarząd przekazuje:
- ogłoszenie o zwołaniu ZWZ,
- projekty uchwał na ZWZ,
- formularze dot. wykonywania swoich praw przez akcjonariuszy w zw. ze ZWZ
- otrzymane zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu spółki North Coast S.A.

 

Załączniki:

Formularze_ZWZ_(1).pdfOgłoszenie_ZWZ.pdfProjekty_uchwał_ZWZ_(1).pdf

Polityka_wynagradzania_Zarzad_i_RN_(3).pdf

Zgloszenie_kandydatow_na_czlonkow_zarzadu.pdfCV_Olivier_Savary_(1).pdfCV_Maciej_Strozyk_(1).pdfCV_Herve_Bouchet_(1).PDF

Sprawozdanie_z_działalności_RN_2019.pdf

Marki
Facebook Instagram