język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Informacja o NZWA Spółki w dniu 31.03.2020 r.

04.03.2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki NORTH COAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 31 marca 2020 roku, o godzinie 14:00 w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 180, budynek Kopernik Office Buildings A.W załączeniu Zarząd przekazuje:
- ogłoszenie o zwołaniu NWZ,
- projekty uchwał na NWZ,
- formularze dot. wykonywania swoich praw przez akcjonariuszy w zw. z NWZ.

Załączniki

Plik

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_(1).pdf

Projekty_uchwal_NWZ_(1).pdf

Formularze_NWZ_(1).pdf

Marki
Facebook Instagram