język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 9/2015

03.03.2015

Temat:
Informacja o zbyciu akcji przez członka rady nadzorczej

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą Pruszkowie ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Emitenta zawiadomienie, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014r. nr 94 j.t.), o sprzedaży przez podmiot bezpośrednio kontrolowany w dniu 25 lutego 2015 roku 1.700 akcji Emitenta serii C poprzez transakcję sesyjną zwykłą na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie za cenę 3,75 zł za akcję. Zawiadomienie zostało sporządzone w Warszawie w dniu 2 marca 2015 roku.

Marki
Facebook Instagram