język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 9/2008

30.05.2008

Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok 2007

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje iż podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału osiągniętego przez Spółkę zysku za okres obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 w kwocie 9.141.948,24 zł w ten sposób iż:
- kwotę 5.120.000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
- kwotę 4.021.948,24 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego.

Marki
Facebook Instagram