język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 9/2007

02.04.2007

Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej North Coast S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o rezygnacji Pana Vincenzo Manno z funkcji Członka Rady Nadzorczej North Coast S.A. z dniem 26 marca 2007. Jako przyczynę rezygnacji wskazano względy osobiste.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram