język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 8/2020

11.03.2020

Zarząd North Coast S.A. (dalej jako: "Spółka"), w ślad za raportem bieżącym nr 7/2020 i uzupełnieniem porządku obrad na wniosek akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, niniejszym załącza zaktualizowany projekt uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 31 marca 2020 r.

 

projekty_uchwal_NWZ_(1).pdf
 

formularze_NWZ_(1).pdf

Marki
Facebook Instagram