język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 8/2020

12.03.2020

Korekta raportu bieżącego numer 8/2020 z dnia 11 marca 2020 r. - zaktualizowany projekt uchwał na NZW i formularz dot. wykonywania swoich praw głosu przez pełnomocnika

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki North Coast S.A. _dalej jako: "Spółka"_ niniejszym informuje, że w raporcie bieżącym Spółki opublikowanym w dniu 11 marca 2020 r.- raport bieżący nr 8/2020 wystąpiła pomyłka w postaci błędnego zamieszczenia porządku obrad w treści projektu uchwały.

Treść opublikowana:

Uchwała …/03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu;
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7. Wolne wnioski i dyskusja;
Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."Treść prawidłowa:

Uchwała …/03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:


1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie przez kandydatów na członków zarządu Spółki strategii dotyczącej działalności grupy North Coast S.A.;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok;
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
9. Wolne wnioski i dyskusja;
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

Zarząd Spółki załącza zaktualizowany projekt uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 31 marca 2020 r.

Załączniki
Plik

projekty_uchwal_NWZ_(1)1.pdfformularze_NWZ_(1)1.pdf

Marki
Facebook Instagram