język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 8/2015

27.02.2015

Temat:
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 lutego 2015 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 lutego 2015 r.:
1. Silvano Fiocco - liczba głosów na walnym zgromadzeniu - 1.050.000, udział w głosach na walnym zgromadzeniu – 30,83 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 25,00 %,
2. Giorgio Pezzolato - liczba głosów na walnym zgromadzeniu - 1.050.000, udział w głosach na walnym zgromadzeniu – 30,83 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 25,00 %,
3. Castelli Polska sp. z o.o. - liczba głosów na walnym zgromadzeniu – 599.850, udział w głosach na walnym zgromadzeniu – 17,62%, udział w ogólnej liczbie głosów – 14,28%,
4. BPH Subfundusz Selektywny - liczba głosów na walnym zgromadzeniu – 244 152, udział w głosach na walnym zgromadzeniu – 7,17%, udział w ogólnej liczbie głosów – 5,81%.

Marki
Facebook Instagram