język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 8/2012

29.06.2012

Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2012 r.:
1. Silvano Fiocco - liczba głosów na ZWZA - 13.500.000, udział w głosach na ZWZA - 43,41 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 32,14 %,
2. Giorgio Pezzolato - liczba głosów na ZWZA - 13.500.000, udział w głosach na ZWZA - 43,41 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 32,14 %,
3. OFE PZU "Złota Jesień - liczba głosów na ZWZA - 4.100.000, udział w głosach na ZWZA – 13,18 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 9,76 %.

Marki
Facebook Instagram