język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 8/2010

02.06.2010

Temat
Aneksy do umów kredytowych

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka otrzymała podpisane aneksy do umów dotyczących funkcjonowania kredytów obrotowych w rachunkach bieżących w Spółce North Coast S.A. i Spółce od niej zależnej Latteria Tinis Sp. z o.o. Na podstawie aneksu, w Spółce North Coast S.A., przedłużony został termin spłaty kredytu w wysokości 13 mln PLN do dnia 30 czerwca 2010 r. W Spółce Latteria Tinis Sp. z o.o. termin spłaty kredytu w wysokości 3 mln PLN także został przedłużony do dnia 30 czerwca 2010 r.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Marki
Facebook Instagram