język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 8/2008

27.05.2008

Temat
Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2007 rok

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. niniejszym informuje o zmianie daty publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2007 rok. Termin przekazania w/w raportu zostaje ustalony na dzień 3 czerwca 2008 roku.

Podstawa prawna: § 100.2. Rozporządzenia Ministra z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).

Marki
Facebook Instagram