język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 8/2006

05.04.2006

Temat
Dopuszczenie do obrotu akcji serii B i C oraz PDA serii C

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast SA informuje, że Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA nr 93/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. dopuszczono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii B o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze), 7.000.000 (siedem milionów) akcji serii C o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze), pod warunkiem zarejestrowania kapitału zakładowego w wyniku emisji serii C oraz 7.000.000 (siedem milionów) praw do akcji serii C

Podstawa prawna: § 34 ust 1 pkt. 2 i rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Marki
Facebook Instagram