język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 7/2016

13.05.2016

Temat:
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej North Coast S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o rezygnacji Pana Piotra Kocik z funkcji Członka Rady Nadzorczej North Coast S.A. z dniem 31 maja 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram