język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 7/2009

22.05.2009

Temat:
Informacja o niestosowaniu zasady II. 2. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. podjął decyzję o częściowym niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego określonej w Części II pkt 2 , Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW: "Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1. "
Spółka posiada funkcjonującą od początku 2009 r. anglojęzyczną wersję strony internetowej. Jednakże ze względu na obecną strukturę akcjonariatu oraz koszty związane z pełnym zastosowaniem wymienionej zasady Zarząd nie widzi uzasadnienia w kwestii ponoszenia stosunkowo wysokich kosztów tłumaczeń treści raportów okresowych.
W przypadku zaistnienia nowych okoliczności Zarząd ponownie rozważy kwestię stosowania wymienionej zasady.

Marki
Facebook Instagram