język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 7/2007

31.01.2007

Temat
Rozwiązanie znaczącej umowy

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2006 z dnia 31.10.2006 roku Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej "Spółka") informuje, że na skutek wypowiedzenia umowy przez Egidio Galbani z siedzibą w Mediolanie, Włochy dokonanego w dniu 30 października 2006 roku, z dniem 31 stycznia 2007 roku uległa rozwiązaniu znacząca umowa, której przedmiotem była dystrybucja włoskich produktów spożywczych marki Galbani na polskim rynku. W związku z czym kończy się dotychczasowa współpraca handlowa pomiędzy w/w stronami.

Zakończenie współpracy związane jest z przejęciem Egidio Galbani przez Lactalis Group i reorganizacją systemu i warunków sprzedaży produktów oferowanych przez grupę w Europie, w tym także w Polsce.

W ocenie Zarządu North Coast S.A. zakończenie wskazanej wyżej współpracy nie wywoła dla Spółki negatywnych skutków finansowych. Potencjalnie negatywne skutki wynikające z rozwiązania umowy zostaną zrekompensowane przez nawiązanie współpracy z nowym dostawcą oferującym podobny asortyment włoskich produktów spożywczych. Spółka z dniem 1 lutego 2007 roku będzie wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim produktów wytwarzanych przez firmę Granarolo S.p. A z siedzibą w Bologni. Firma Granarolo istnieje na rynku od 40 lat i jest liderem w produkcji świeżego mleka oraz jednym z liderów w wytwarzaniu produktów mleczarskich takich jak: mleko, sery włoskie, jogurty, desery oraz żywność organiczna. We Włoszech Granarolo jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek wśród produktów spożywczych. North Coast S.A. w pierwszej fazie współpracy z firmą Granarolo skupi się na sprzedaży serów: Mozzarella, Mascarpone oraz Ricotta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram