język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 7/2006

04.04.2006

Temat
Przydział akcji serii B i C

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki North Coast S.A. informuje, że w dniu 3 kwietnia 2006r. dokonano przydziału 15.000.000 akcji objętych Publiczną Ofertą, w tym 8.000.000 Akcji Serii B w ramach Oferty Sprzedaży oraz 7.000.000 Akcji Serii C w ramach Publicznej Subskrypcji. Spośród wszystkich akcji objętych Publiczną Ofertą przydzielono:
- 12.000.000 akcji w Transzy Instytucjonalnej,
- 3.000.000 akcji w Transzy Indywidualnej.
Stopa redukcji w Transzy Indywidualnej wyniosła 83,75%.
Cena sprzedaży Akcji Serii B oraz cena emisyjna Akcji Serii C wynosiła w obydwu transzach 3,35 zł.
Pełny raport, o którym mowa w § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych zostanie opublikowany do dnia 14 kwietnia 2006r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Marki
Facebook Instagram