język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 6/2019

15.05.2019

Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie "Emitent" informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta w trybie art. 69 ust 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust 1 pkt 2 lit, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jednocześnie Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.

Zawiadomienie North Coast

Marki
Facebook Instagram