język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 6/2014

14.06.2014

Temat:
Korekta raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. przekazuje korektę za 2013 rok raportu rocznego North Coast S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy North Coast. Korekta spowodowana jest sprostowaniem błędu wynikającego z nieprawidłowo podanej daty powołania Pani Ewy Sygitowicz na członka Rady Nadzorczej w punkcie VII sprawozdania Zarządu z działalności spółki North Coast S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast (było: 11 czerwca 2010 roku, powinno być: 12 czerwca 2013 roku).

Podstawa prawna: par. 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram