język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 6/2007

30.01.2007

Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku, które przedstawiają się następująco:
- IV kwartał 2006-14.02.2007
- I kwartał 2007 - 04.05.2007
- Raport za rok 2006 - 31.05.2007
- II kwartał 2007 - 03.08.2007
- Raport za I półrocze 2007 - 28.09.2007
- III kwartał 2007 - 05.11.2007

Podstawa prawna: § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram