język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 6/2006

30.03.2006

Temat
Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji i PDA NORTH COAST S.A. do obrotu na GPW na rynku podstawowym

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd NORTH COAST SA informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 marca 2006 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym:
- 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,02 zł oznaczonych przez KDPW SA kodem PLNRTHC00014
- do 7.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,02 zł oznaczonych przez KDPW SA kodem PLNRTHC00022
- do 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,02 zł oznaczonych przez KDPW SA kodem PLNRTHC00014

Marki
Facebook Instagram