język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 5/2019

26.04.2019

Negocjacje z ALIVAL w sprawie nabycia przez Emitenta całości udziałów spółki zależnej Latteria - Tinis Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2019 z dnia 15 marca 2019 roku Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż Strony zdecydowały o przedłużeniu negocjacji dotyczących nabycia przez Emitenta całości udziałów spółki zależnej Latteria - Tinis Sp. z o.o. Termin, do którego negocjacje powinny zostać zakończony ulega przesunięciu z końca kwietnia na koniec maja 2019 roku.

 

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Marki
Facebook Instagram