język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 5/2015

27.02.2015

Temat:
Projekty uchwał zgłoszone w trakcie walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż w trakcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które odbyło się w dniu 26 lutego 2015 roku akcjonariusze zgłosili dwa projekty uchwał dotyczące punktu siódmego porządku obrad, tj. powołania rewidenta do spraw szczególnych.
Treść projektu uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych zgłoszonego przez pełnomocników BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentujących: BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja, BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej, BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (BPH Subfundusz Selektywny) oraz treść projektu uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych zgłoszonego przez pełnomocnika akcjonariusza Radosława Kwaśnickiego znajduje się w załączeniu.

Projekt uchwały BHP

Projekt uchwały Kwasnicki

Marki
Facebook Instagram