język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 5/2014

05.06.2014

Temat:
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru firmy Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3790, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki North Coast S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy North Coast za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku.
North Coast S.A. korzystała wcześniej z usług Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. przy:
1.badaniu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012,
2.przeglądzie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013,
3.badaniu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Marki
Facebook Instagram