język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 5/2013

07.05.2013

Temat
Lista informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.
Raporty bieżące:
1.Raport bieżący 1/2012 z dnia 24.01.2012, Informacja o terminach raportów okresowych w 2012r.
2.Raport bieżący 2/2012 z dnia 24.01.2012, lista informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.
3.Raport bieżący 3/2012 z dnia 25.01.2012, Informacja o transakcjach na akcjach North Coast S.A.
4.Raport bieżący 4/2012 z dnia 02.02.2012, Aneks do umowy kredytowej.
5.Raport bieżący 5/2012 z dnia 01.06.2012, Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6.Raport bieżący 6/2012 z dnia 01.06.2012, Projektowane zmiany w statusie Spółki.
7.Raport bieżący 7/2012 z dnia 22.06.2012, Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
8.Raport bieżący 8/2012 z dnia 29.06.2012, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2012r.
9.Raport bieżący 9/2012 z dnia 29.06.2012, Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2012 roku.
10.Raport bieżący 10/2012 z dnia 29.06.2012, Dokonane zmiany w statucie Spółki.
11.Raport bieżący 11/2012 z dnia 29.06.2012, Treść projektu uchwały zgłoszona przez akcjonariusza w dniu 29.06.2012.
12.Raport bieżący 12/2012 z dnia 30.06.2012, Wybór członków Rady Nadzorczej.
13.Raport bieżący 13/2012 z dnia 10.08.2012, Aneksy do umów kredytowych.
14.Raport bieżący 14/2012 z dnia 31.10.2012, Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
15.Raport bieżący 15/2012 z dnia 31.12.2012, Aneks do umowy kredytowej.

Raporty okresowe:
1. Skonsolidowany i skrócony jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. z dnia 29.02.2012
2. Jednostkowy raport roczny za 2011 r. z dnia 30.04.2012
3. Skonsolidowany raport roczny za 2011 r. z dnia 30.04.2012
4. Skonsolidowany i skrócony jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2012 r. z dnia 14.05.2012
5. Skonsolidowany raport półroczny za 2012 r. z dnia 31.08.2012
6. Skonsolidowany i skrócony jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012 r. z dnia 14.11.2012

Wszystkie wymienione powyżej raporty są dostępne w siedzibie Spółki w Pruszkowie, przy ul. 3 Maja 8 oraz na stronie internetowej Spółki: www.inwestor.northcoast.com.pl

Marki
Facebook Instagram