język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 5/2011

31.03.2011

Temat
Aneks do umowy kredytowej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał z Banku Pekao S.A. podpisany aneks do umowy dotyczącej funkcjonowania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w spółce North Coast S.A. Na podstawie aneksu w Spółce North Coast S.A. zmieniony został termin wykorzystania kredytu w wysokości 5 mln. PLN do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz przedłużony został termin spłaty kredytu do dnia 8 kwietnia 2012 r.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Marki
Facebook Instagram