język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 5/2010

03.03.2010

Temat
Zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pożyczki pomiędzy North Coast S.A. a spółką zależną Latteria Tinis Sp. z o.o. Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Emitenta pożyczki pieniężnej w wysokości 6.650.000 zł. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Marki
Facebook Instagram