język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 5/2008

20.02.2008

Temat
Podpisanie umowy dotyczącej zmiany warunków funkcjonowania kredytu w rachunku bieżącym.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do Umowy Kredytowej o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z dnia 06 lutego 2001 r. z Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie. W ramach Aneksu kwota kredytu obrotowego została ustalona do 15.000.000 PLN, a okres kredytowania został przedłużony do 30 kwietnia 2009 roku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram