język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 5/2006

29.03.2006

Temat
Oświadczenie Zarządu Spółki North Coast S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie (Spółka) działając na podstawie Par. 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (Giełda) oraz w związku ze złożonym wnioskiem o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy składa oświadczenie w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego.
Szczegółowy wykaz zasad z komentarzem określa załącznik do niniejszego raportu.

Par 29. Regulaminu Giełdy

Dobre praktyki North Coast

Marki
Facebook Instagram