język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 43/2020

16.11.2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki North Coast S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 16 listopada 2020 roku otrzymał protokół sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w akcie notarialnym (Repertorium A nr 5353/2020) obejmującym protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 października 2020 roku, poprzez sprostowanie treści Uchwały nr 3 z dnia 28 października 2020 w sprawie zmiany uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 października 2020 r.

W załączeniu Emitent podaje do wiadomości treść ww. uchwały po jej sprostowaniu.

Pierwotna treść uchwały została opublikowana raportem bieżącym nr 40/2020.

 

uchwala_numer_3.pdf

Marki
Facebook Instagram