język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 42/2020

16.11.2020

Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że dnia 16 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki - organ uprawniony na podstawie Statutu Spółki wybrała MAZARS Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 18 (00-549) wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 186 jako biegłego rewidenta uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki North Coast S.A. za okresy: od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 r. oraz od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług.

Wybór podmiotu nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi.

Marki
Facebook Instagram