język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 4/2018

28.05.2018

Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") w związku z raportem bieżącym nr 11/2017 z dnia 21.06.2017 roku, raportem nr 4/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku oraz raportem nr 1/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym roku wpłynął do Emitenta obustronnie podpisany aneks do umowy dotyczącej kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 6 lutego 2001 roku zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank").

Aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie przedłużenia terminu spłaty kredytu do dnia 31 maja 2019r.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż otrzymany aneks do umowy kredytowej może mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta oraz całej Grupy kapitałowej.

Marki
Facebook Instagram