język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 4/2011

31.01.2011

Temat
Informacja o transakcjach na akcjach North Coast S.A.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy o obrocie, od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej North Coast S.A., Pana Vincenzo Colalillo.

Zawiadomienie dotyczy poniższych transakcji dokonanych w 2010 roku przez podmiot kontrolowany przez Pana Vincenzo Colalillo:
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 1,64 zł w dniu 19.10.2010,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 1,49 zł w dniu 22.11.2010,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 1,44 zł w dniu 26.11.2010,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 1,36 zł w dniu 23.12.2010,

Łączna wartość transakcji wyniosła 729 zł.
Wymienione transakcje przeprowadzone zostały na rynku regulowanym podczas sesji zwykłej.

Marki
Facebook Instagram