język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 4/2009

04.02.2009

Temat
Informacja o transakcjach na akcjach North Coast S.A.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia, w tryb. art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej North Coast S.A., Pana Vincenzo Colalillo.

Zawiadomienie dotyczy poniższych transakcji dokonanych w 2008 roku przez podmiot kontrolowany przez Pana Vincenzo Colalillo:
nabycia 500 sztuk akcji po cenie 2,50 zł w dniu 16.01.2008,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 2,65 zł w dniu 01.03.2008,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 2,65 zł w dniu 07.03.2008,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 3,05 zł w dniu 10.04.2008,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 2,69 zł w dniu 13.05.2008,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 2,77 zł w dniu 03.06.2008,
nabycia 150 sztuk akcji po cenie 2,72 zł w dniu 09.06.2008,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 2,53 zł w dniu 02.07.2008,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 2,50 zł w dniu 04.07.2008,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 2,52 zł w dniu 18.08.2008,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 2,50 zł w dniu 19.08.2008,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 2,44 zł w dniu 15.09.2008,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 2,44 zł w dniu 17.09.2008,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 2,30 zł w dniu 18.09.2008,
nabycia 113 sztuk akcji po cenie 2,30 zł w dniu 24.09.2008,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 2,24 zł w dniu 30.09.2008,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 2,12 zł w dniu 06.10.2008,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 2,00 zł w dniu 07.10.2008,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 1,75 zł w dniu 08.10.2008,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 1,20 zł w dniu 29.10.2008,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 1,25 zł w dniu 18.11.2008,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 1,19 zł w dniu 19.11.2008,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 1,12 zł w dniu 20.11.2008,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 1,10 zł w dniu 24.11.2008,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 1,16 zł w dniu 01.12.2008,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 1,05 zł w dniu 02.12.2008,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 1,10 zł w dniu 16.12.2008,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 1,10 zł w dniu 17.12.2008,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 1,03 zł w dniu 18.12.2008,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 1,00 zł w dniu 19.12.2008.

Łączna wartość transakcji wyniosła 8.553,90 zł.
Wymienione transakcje przeprowadzone zostały na rynku regulowanym podczas sesji zwykłej.

Marki
Facebook Instagram