język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 4/2008

30.01.2008

Temat
Informacja o transakcjach na akcjach North Coast S.A.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym (29.01.2008 r.) zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej North Coast S.A., Pana Vincenzo Colalillo.

Zawiadomienie dotyczy poniższych transakcji dokonanych w 2007 i w 2008 roku przez podmiot kontrolowany przez Pana Vincenzo Colalillo:
Nabycia 1 200 sztuk akcji po cenie 2,83 zł w dniu 22.11.2007
Nabycia 116 sztuk akcji po cenie 2,84 zł w dniu 22.11.2007
Nabycia 401 sztuk akcji po cenie 2,90 zł w dniu 22.11.2007
Nabycia 1 000 sztuk akcji po cenie 3,35 zł w dniu 29.11.2007
Nabycia 1 000 sztuk akcji po cenie 3,70 zł w dniu 05.12.2007
Nabycia 800 sztuk akcji po cenie 3,70 zł w dniu 06.12.2007
Nabycia 20 sztuk akcji po cenie 3,50 zł w dniu 11.12.2007
Nabycia 500 sztuk akcji po cenie 2,50 zł w dniu 16.01.2008

Łączna wartość transakcji wyniosła 16.218,34 zł.
Wymienione transakcje przeprowadzone zostały na rynku regulowanym podczas sesji zwykłej.

Marki
Facebook Instagram